Pendidikan

Kedudukan dan Fungsi Pancasila yang Wajib Kita Pahami dan…

Kedudukan dan fungsi Pancasila sangat penting untuk bangsa dan berkehidupan di tanah air. Sebagai sumber dari segala hukum maka landasan Indonesia berdasar dari sini....
admin
1 min read